เราคือ ตัวแทนของท่าน ช่วยประสานงานกับด่านศุลกากรต่างๆ และมีชิปปิ้งประจำด่านนั้นๆ (โดยเฉพาะ ด่านอมตะซิตี้ ระยอง เรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ด่าน เพราะ โรงงานส่วนใหญ่ที่นี้ใช้บริการของเราเป็นประจำ )ให้บริการ จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก และผ่านพิธีการศุลกากร แบบมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง ค่าบริการถูก                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


 
 

 อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร


 

 

         ศุลกากร  

 ศูนย์บริการศุลกากร

  ค้นหาพิกัดศุลกากร

    E-TRACKING


ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์


ติดต่อ ท๊อป ซัคเซสส์

02-7303005#201

565 สุขุมวิท93 บางจาก

พระโขนง กรุงเทพฯ

  

E-mail 

[email protected]

 
 สถิติวันนี้ 80 คน
 สถิติเมื่อวาน 17 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
695 คน
10959 คน
764232 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-07

    

         LETTER OF CREDIT : L/C 

   เป็นวิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

        วิธีการหนึ่งเมื่อลูกค้า(ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) ตกลงสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเลือกวิธีการชำระเงินด้วย L/C ลูกค้า (ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) จะต้องติดต่อให้   ธนาคารเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้ผู้ขายเป็นผู้รับประโยชน์ ธนาคารผู้เปิด L/C รับผิดชอบการจ่ายเงินค่าสินค้าแทนผู้ซื้อ เมื่อผู้ขาย (ผู้ส่งออก)   สินค้าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ครบถ้วนทุกประการ

   ลักษณะบริการ      เป็นบริการแก่ผู้นำเข้าที่เป็นลูกค้าของธนาคารในการเปิด Letter of   Credit หรือ L/C เมื่อลูกค้าหรือผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้าจากต่าง ประเทศโดยเลือกวิธีการชำระเงินด้วย L/C ลูกค้าจะต้องติดต่อให้ธนาคารเปิด L/C ให้ผู้ขาย  หรือผู้ส่งออกเป็นผู้รับประโยชน์ โดยธนาคารจะรับผิดชอบ การจ่ายเงินค่าสินค้าแทนผู้ซื้อเมื่อผู้ขายสินค้า ทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C ครบถ้วน วิธีนี้ ช่วยให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ขาย ส่วน ผู้ ขายได้รับเงินค่าสินค้า ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขใน L/C ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ธนาคารจะเป็นผู้ ตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆ ใน L/C แต่จะตรวจ โดยเฉพาะความถูกต้องด้านเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถดูความถูกต้องของตัวสินค้าได้ ทั้งนี้  ธนาคารจะให้บริการเปิด L/C เฉพาะประเภทเพิกถอนไม่ได้  (Irrevocable Credit) เท่านั้น หากจะมีการยกเลิกหรือแก้ไข จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากเปิด L/C ไปแล้ว ถ้าผู้ซื้อและผู้ ขายต้องการแก้ไขข้อความต่างๆใน L/C ลูกค้า (ผู้ซื้อ) สามารถยื่นขอแก้ไขต่อธนาคารเพื่อขอให้ ธนาคารแก้ไข L/C ไปยังผู้ขายเพื่อเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขที่ต้องการได้

      ประเภทบริการ

  •  Sight L/C เป็น L/C ที่มีเงื่อนไขการชำระเงินทันทีเมื่อธนาคาร ได้รับเอกสาร ลูกค้าต้องชำระเงินทันที่เมื่อเอกสารมาถึง หรือขออนุมัติทำ T/R
  •  Usance L/C เป็น L/C ที่ผู้ขายให้ระยะเวลาการชำระเงิน ลูกค้าต้องขออนุมัติทำ T/R เมื่อเอกสารมาถึงและชำระเงินเมื่อตั๋วครบกำหนด

Trust Receipt :T/R (บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า)

เป็นบริการที่ธนาคารให้สินเชื่อแก่ผู้นำเข้าที่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถติดต่อ ขอทำสัญญา T/Rกับธนาคารและรับเอกสารสิทธิ์เพื่อออกสินค้าและจำหน่าย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่ธนาคาร

ลักษณะบริการ    เป็นบริการให้กู้ยืมเงินระยะสั้น

เป็นสัญญาที่ลูกค้าทำไว้ต่อธนาคารโดยเป็นการรับรองว่าธนาคารมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า
ลูกค้าครอบครองสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายเท่านั้น และนำเงินมาชำระเมื่อครบกำหนด

ประเภทของสัญญา T/R แบ่งได้เป็น

1.1  T/R Sight Fixed Rate คือ ทำสัญญา T/R โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันทำสัญญา T/R และชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนั้นซึ่งถือเป็นหนี้เงินบาท

1.2  T/R Sight Non-Fixed Rate คือทำสัญญา T/Rโดยยังคงเป็น หนี้สกุลเงินตรา
ต่างประเทศและลูกค้าจะต้องชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบกำหนดหรือ
ในวันที่ชำระเงิน

2. T/R Time คือการทำสัญญา T/R ตามระยะเวลาที่ได้รับจากผู้ขาย (ตามเงื่อนไขใน L/C)
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกำหนด หรือวันที่ชำระเงิน

 


   ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย
คลิ๊กนี้มีความหมาย

Copyright (c) 2009 by topsuccess.co.,ltd