เราคือ ตัวแทนของท่าน ช่วยประสานงานกับด่านศุลกากรต่างๆ และมีชิปปิ้งประจำด่านนั้นๆ (โดยเฉพาะ ด่านอมตะซิตี้ ระยอง เรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ด่าน เพราะ โรงงานส่วนใหญ่ที่นี้ใช้บริการของเราเป็นประจำ )ให้บริการ จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก และผ่านพิธีการศุลกากร แบบมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง ค่าบริการถูก                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


 
 

 อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร


 

 

         ศุลกากร  

 ศูนย์บริการศุลกากร

  ค้นหาพิกัดศุลกากร

    E-TRACKING


ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์


ติดต่อ ท๊อป ซัคเซสส์

02-7303005#201

565 สุขุมวิท93 บางจาก

พระโขนง กรุงเทพฯ

  

E-mail 

[email protected]

 
 สถิติวันนี้ 68 คน
 สถิติเมื่อวาน 17 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
683 คน
10947 คน
764220 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-07

                                          

     

ท๊อป ซัคเซสส์ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

5 มกราคม 2019  · 

Web Site:  http://www.topsuccess.tht.in/index.html

บริษัท ท๊อป ซัคเซสส์ จำกัดเริ่มเปิดตั้งแต่ปี 2538 เป็นบริษัทผู้ดำเนินการตัวแทนผู้นำเข้า-ส่งออก ผ่านพิธีการศุลกากร  ครบวงจรรวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การวางระบบ การนำเข้า – ส่งออก และการการขอใช้สิทธิ์ประโยชน์ ทางด้านที่เกี่ยวกับกรมศุลกากรทั้งในเรื่องการขอสิทธิ์ประโยชน์ภาษีด้าน BOI , ขอสิทธิ์ยกเว้นภาษีอากร ขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร , การขอชดเชยค่าภาษีอากรแก่ผู้ส่งออกตาม พ.ร.บ.ชดเชยภาษีอากร, การขอจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก (E.P.Z.) , การขอจัดตั้งคลังสินค่าทัณฑ์บน(ประเภทโรงผลิตสินค้า) ให้กับผู้ต้องการใช้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ 

                   ดำเนินการโดย นาย สรณ์ปกรณ์ สุวรรณมณี ผู้ซึ่งถือบัตรผู้ชำนาญการกรมศุลกากร เลขที่ 450400660500367 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการนำเข้าส่งออก และสิทธิ์ประโยชน์ด้านภาษีอากรมามากกว่า 20 ปีและยังเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับบริษัทในเครือสหพัฒนะพิบูล กลุ่มรองเท้า(PAN GROUP)หลายๆ บริษัท เช่นบริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัดมหาชน , บริษัทรังสิต ฟูตแวรย์ จำกัด บริษัทอิโนเวชั่น จำกัด บริษัทรังสิตโพลิเมอร์จำกัด ฯลฯ รวมทั้งบริษัทยูเนี่ยน ชูส์ จำกัด และบริษัทยูเนียน ฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สหะยูเนี่ยนกรุ๊ปนอกจากนั้นคุณ สรณ์ปกรณ์ สุวรรณมณี ยังเป็นทีมที่ปรึกษาในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย(SME)ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและวางระบบให้แก่บริษัทในเมืองไทยที่ต้องการเริ่มทำการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ โดยเป็นที่ปรึกษาทะเบียนเลขที่ 3874 เมื่อปี 2545 และร่วมเขียนหนังสือเกี่ยวกับระบบ การขอใช้สิทธิ์ประโยชน์ BOI และการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ให้บริษัท แพนโพลีเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดฝึกอบรม วิชาการต่างๆ                                                                                                   

           นายสรณ์ปกรณ์ สุวรรณมณี ได้เปิดบริษัท ท๊อป ซัคเซสส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนนำเข้าส่งออก ผ่านพิธีการศุลกากร พร้อมบริการ วางระบบตัดบัญชี และตัดบัญชีคืนอากรทั้งในระบบ 19 ทวิ – ระบบBOI- คลังสินค้าทัณฑ์บนและทั้งบริการยื่นสูตรการผลิต, การขอชดเชยอากร สินค้าถึงโรงงานลูกค้าแบบครบวงจร

           ****************************************************

บริษัท ท๊อป ซัคเซสส์ จำกัด
ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องตรงตาม
ระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร จึงได้ให้ผู้บริหารของเราเข้าไปรับการฝึกอบรม
เป็นผู้ชำนาญการศุลกากรจนครบตามหลักสูตรของกรมศุลกากร
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรมาตรฐาน 5 หลักสูตรได้แก่

1.     กฎหมายศุลกากร

  2   พิกัดอัตราศุลกากร

3.    ราคาศุลกากร

4.   สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

5.    พิธีการศุลกากร

โดยกรมศุลกากรรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญด้านศุลกากร

ที่ผ่านการทดสอบจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 5/2/2551

ทางบริษัทฯจึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์

และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 
 

 บริษัทให้บริการด้านชิปปิ้งและขนส่งครบวงจร

บริการหลัก

-  บริการด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือแบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

บริการด้านการนำเข้า และ ส่งออกทางอากาศ

-  บริการรวมรวมสินค้าให้เต็มตู้จากหลายๆผู้ส่งออก   


บริการอื่นๆ

-   บริการรถขนสินค้าภายในประเทศ รถ 4 / 6 / 10 ล้อ 

-   บริการรถหัวลาก ตู้สันและตู้ยาว  

-   บริการจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้า-ส่งออก

-   บริการเดินพิธีการศุลกากร นำเข้า-ส่งออก 

-   บริการขอคืนเงิน 19 ทวิ ขอชดเชยใบขนมุมน้ำเงิน

-   บริการจัดทำรายงานให้ศุลกากรสินค้าคงเหลือของโรงงานในเขตฟรีโซน

-   บริการให้คำแนะนำการนำเข้าส่งออกในเขตฟรีโซน

                                 
                           แผนที่บริษัท ท๊อปซัคเซสส์ 
                                     ตำแหน่ง   13.702843,100.62129
 
                        ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

คลิ๊กนี้มีความหมาย

Copyright (c) 2009 by topsuccess.co.,ltd