เราคือ ตัวแทนของท่าน ช่วยประสานงานกับด่านศุลกากรต่างๆ และมีชิปปิ้งประจำด่านนั้นๆ (โดยเฉพาะ ด่านอมตะซิตี้ ระยอง เรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ด่าน เพราะ โรงงานส่วนใหญ่ที่นี้ใช้บริการของเราเป็นประจำ )ให้บริการ จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก และผ่านพิธีการศุลกากร แบบมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง ค่าบริการถูก                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


 
 

 อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร


 

 

         ศุลกากร  

 ศูนย์บริการศุลกากร

  ค้นหาพิกัดศุลกากร

    E-TRACKING


ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์


ติดต่อ ท๊อป ซัคเซสส์

02-7303005#201

565 สุขุมวิท93 บางจาก

พระโขนง กรุงเทพฯ

  

E-mail 

[email protected]

 
 สถิติวันนี้ 76 คน
 สถิติเมื่อวาน 17 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
691 คน
10955 คน
764228 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-07

               ความรับผิดชอบในการขนส่ง ตามเทอมการขนส่งที่นิยมใช้กัน   

                     หน้าที่ของผู้ขายตาม Incoterms 2010      

โรงงาน นำสินค้าขึ้น รถ บรรทุก พิธี่การศุลการ ขาออก           ขนส่งไปยังท่าเรือ  - ส่งออก ยกของลงจากรถบรรทุกในท่าเรือที่ส่งออก ค่าใช้จ่ายการโหลดในพอร์ตของการส่งออก ขนส่งสินค้า ไปยังท่าเรือของประเทศผู้ซื้อ(นำเข้า) ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายในท่าเรือของการ(นำเข้า) นำสินค้าไปบนรถบรรทุกในท่าเรือของการ(นำเข้า) การขนส่งที่จะนำสินค้าไปปลายทาง(ของนำเข้า) ประกันภัย              พิธีการศุลกากรนำเข้า ภาษีอากรนำเข้า
EXW

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

FCA

ทำ

   ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

FAS

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

FOB

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

CFR

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

CIF

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

ทำ

ไม่

ไม่

DAT

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

ไม่

DAP

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

CPT

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

ไม่

CIP

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ไม่

ไม่

DDP

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

ทำ

    ทำ

ทำ

ทำ

หมายเหตุ ; การยกสินค้าลงจากรถขนส่ง จะเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ หรือต้องว่าจ้างเพิ่มเติม


                    ราคาที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีผลต่อการรับราคาของศุลกากร ดังนี้

EX-W
  ราคา EX WORK เป็นราคาสินค้าหน้าโรงงาน ถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ ในประเทศผู้ขาย ศุลกากรจะให้เพิ่มราคาอีก 3% ของราคา EX WORK และจะเท่ากับเป็นราคา FOB ใน ประเทศผู้ขาย เท่านั้น

 EXW ( Ex Works ) ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ ณ ที่ทำการของผู้ขาย เช่น โรงงาน หรือ โรงพักสินค้า ฯลฯ ดังนั้นผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อของที่ส่งมอบนั้นอีก ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระ ดำเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสียงหลังจากการส่งมอบของจากผู้ขายเช่นการขนของขึ้นยานพาหนะ การผ่านพิธีการขาออกเป็นต้น

 

 FCA  ( Free Carrier )  ผู้ขายต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรขาออกจนเสร็จสิ้น แล้วส่งมอบของให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ส่งมอบของซึ่งผู้ซื้อกำหนดไว้

 FAS  ( Free Alongside Ship ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องขนส่งของนั้นมาวางไว้หรือลงเรือลำเลียง เทียบข้างเรือ ณ ท่าที่ส่งออกที่ได้ระบุไว้ ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยง ต่อความเสียหาย หรือ สูญหายของของที่เกิดขึ้นหลังจากเวลานั้น ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น


              FOB PORT ในประเทศผู้ขาย

 ราคา FOB เป็นราคาสินค้าที่รวมตั้งแต่ EX WORK และค่าใช้จ่ายต่างๆ จนกระทั่ง นำสินค้าขึ้นไปบนกาบเรือบรรทุกสินค้า ศุลกากรจะให้เพิ่มราคาอีก 10% สำหรับค่าเฟทรเรือ และ 1% สำหรับค่าประกันภัย

 FOB ( Free on Board ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ ณ ท่าเรือส่งออกที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสียกายหรือสูญหายของที่เกิดขึ้น

 CFR  ( Cost and Freight )  ผู้ขายจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าขนส่งต่างๆที่จำเป็นในการนำของไปส่งจนถึงปลายทางตามที่ระบุชื่อไว้ แต่ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระความเสียหายหรือสูญหายของของรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่มที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใดๆหลังจากที่ได้ขนของขึ้นพ้นกราบเรือ ณ ท่าส่งออก

                                          CIF  ( Cost . Insurance and Freight )  PORT ในประเทศผู้ซื้อ

 ราคา CIF เป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในประเทศผู้ขายและรวมค่าเฟรท+ประกันภัยแล้ว ถ้าเป็นราคาที่ซื้อขายจริงไม่มีความสำพันธ์พิเศษที่ทำให้ราคาถูกลง ไม่มีส่วนลด มีหลักฐานเอกสารยืนยันว่าเป็นราคาที่ปกติทางการค้า ศุลกากรจะยอมรับราคามาคำนวนภาษีนำเข้า

 CIF  ( Cost , Insurance and Freight ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CFR นอกจากนี้ต้องรับผิดชอบเพื่มเติมในการทำประกันภัยต่อการเสียหาย หรือ สูญหายของของระหว่างการขนส่งจนถึงปลายทาง ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้เข้าทำสัญญาและขำระค่าประกันภัยด้วยตนเอง

 CPT  ( Carriage Paid to ) ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าขนส่งของไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุชื่อไว้สำหรับความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือ สุญหายของของรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพืมเติมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใดๆ หลังจากที่ของได้ส่งมอบให้กับผู้รับขนส่งแล้ว ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

 CIP  ( Carriage Insurance Paid to ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT เพียงแต่ต้องรับผิดชอบถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุชื่อไว้ ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้เข้าทำสัญญาและชำระค่าประกันภัยด้วยตนเอง

 DAF  ( Delivered At Frontier ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องนำของผ่านพิธีการศุลกากรขาออกและส่งมอของ ณ จุดผ่านแดนที่ระบุไว้ แต่ก่อนถึงเขตศุลกากรของประเทศที่ติดต่อกัน

 DES  ( Delivered Ex Ship )  ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ จนถึงเวลาที่เรือที่บรรทุกของเดินทางมาถึงท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้ แต่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า บรรดาค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสียงภัยที่เกี่ยวข้องกับการนำของมาส่ง ณ ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้นั้น เป็นของผุ้ขายทั้งสิ้น

 DEQ  ( Delivered Ex Quay ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ โดยต้องขนของขึ้นจากเรือมาวางไว้บนท่าเรือ ณ ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้ และรับผิดชอบความเสียงภัยทั้งหมดในการส่งมอบของดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า รวมทั้งชำระค่าภาษี ค่าอากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 DDU  (Delivered Duty Unpaid ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในราชอาณาจักร โดยผู้ขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยทั้งปวงในการส่งของนั้น ตั้งแต่ประเทศผู้ขาย จนถึงสถานที่ดังกล่าวแต่ไม่รวมค่าอากร ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทางราชการอันเนื่องจากการนำของเข้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า สำหรับผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่มเติมและภัยที่เกิดจากผู้ซื้อไม่สามารถนำของออกจากศุลกากรได้ทันเวลา

 DDP  (Delivered Duty Paid ) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในราชอาณาจักร รวมถึงความเสี่ยงภัยและค่าใข้จ่าย ตลอดทั้งค่าภาษี  ค่าอากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าว และการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าด้วย


หมายเหตุ;เป็นความเห็นส่วนตัว ห้ามนำไปใช้อ้างอิงคลิ๊กนี้มีความหมาย

Copyright (c) 2009 by topsuccess.co.,ltd