เราคือ ตัวแทนของท่าน ช่วยประสานงานกับด่านศุลกากรต่างๆ และมีชิปปิ้งประจำด่านนั้นๆ (โดยเฉพาะ ด่านอมตะซิตี้ ระยอง เรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ด่าน เพราะ โรงงานส่วนใหญ่ที่นี้ใช้บริการของเราเป็นประจำ )ให้บริการ จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก และผ่านพิธีการศุลกากร แบบมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง ค่าบริการถูก                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


 
 

 อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร


 

 

         ศุลกากร  

 ศูนย์บริการศุลกากร

  ค้นหาพิกัดศุลกากร

    E-TRACKING


ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์


ติดต่อ ท๊อป ซัคเซสส์

02-7303005#201

565 สุขุมวิท93 บางจาก

พระโขนง กรุงเทพฯ

  

E-mail 

[email protected]

 
 สถิติวันนี้ 36 คน
 สถิติเมื่อวาน 66 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1396 คน
18031 คน
771304 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-07

 

             

                       เมื่อสินค้าของคุณมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

.

ขั้นตอนแรก ต้องขึ้นทะเบียนในระบบ paperless กับศุลกากรก่อน

      ผู้นำเข้าสินค้าจะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพราะกรมศุลกากรได้

      นำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายมาใฃ้ในการผ่านพิธีการ  

  ขั้นตอนดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร                                   

      โดยมีขั้นตอนต่างๆที่เกียวกับการนำเข้าดังต่อไปนี้

1.   เมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ทางท่าอากาศยานจะรายงานสินค้าขาเข้าโดยส่งข้อมูล e-Manifest เข้าสู่

     ระบบกรมศุลกากร

2.   ผู้นำเข้าจะต้องลงทะเบียนการใช้ระบบ e-Customs ที่กรมศุลกากร (คลองเตย) หรือที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากร
      ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BC-1)

3.   การส่งข้อมูลใบขนสินค้า
(3.1)  ผู้นำเข้าจะต้องส่งข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้นำของเข้าเองหรือมอบหมายให้ตัวแทน (Custom Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
(3.2)  ขอให้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรส่งข้อมูล เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร. ผู้นำของเข้าต้องจัดพิมพ์ใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบ
         เอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร (อาคาร BC-1)
(3.3) ผู้นำเข้ามามารถว่าจ้าง  Counter Services ที่ชั้น 2 (ชั้นลอยศูนย์อาหาร) ส่งข้อมูลใบขน ( มีผู้ให้บริการอยู่ที่อาคาร BC-2, P2 )

4.   ถ้ามีภาษีอากรที่ต้องชำระและภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ไปเสียที่งานการเงินและบัญชี (ตึก BC) ชั้น 1 นอกเวลาราชการ ชำระได้ที่ (ตึกCE)

       ชั้น 1 

5.    ถ้าสินค้าต้องมีเอกสารรับรองหรือต้องขออนุญาติ ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร ตรวจสอบสินค้าก่อน (ถ้ามี)
6.    ขันตอนการตรวจสอบของศุลกากร

 (6.1) ถ้ากรณีใบขนมีคำสังให้ยกเว้นการตรวจ ติดต่อขอรับสินค้า พร้อมพิมพ์ Permit ที่คลังสินค้า (Terminal Operator: TMO-TG หรือ
             TMO-BFS)

 (6.2) ถ้ากรณีใบขนมีคำสังต้องตรวจสอบสินค้า ต้องติดต่อขอรับสินค้าจากคลังสินค้า เพื่อนำมาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร (ที่ตึก CI)

     ตรวจปล่อยเมื่อตรวจสินค้าเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ Permit (ที่ตึก CI) สำหรับในเวลาราชการหรือที่คลังสินค้า(Terminal Operator: TMO)

     สำหรับนอกเวลาราชการ

7.  ผู้นำเข้าต้องนำใบ Permit ไปที่ Checking Post (ประตูทางออก) เพื่อตรวจสอบและนำของออกจากอารักขาศุลกากร

 ข้อมูลความรู้ หน่วยงานและประกาศ ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การปฎิบัติพิธีการศุลกากรในการตรวจปล่อยผู้โดยสารและหีบห่อสัมภาระระหว่างสนามบินในประเทศ

ตรวจสอบ AWB กับ BFS

ตรวจสอบ AWB กับ การบินไทย


คลิ๊กนี้มีความหมาย

Copyright (c) 2009 by topsuccess.co.,ltd