เราคือ ตัวแทนของท่าน ช่วยประสานงานกับด่านศุลกากรต่างๆ และมีชิปปิ้งประจำด่านนั้นๆ (โดยเฉพาะ ด่านอมตะซิตี้ ระยอง เรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ด่าน เพราะ โรงงานส่วนใหญ่ที่นี้ใช้บริการของเราเป็นประจำ )ให้บริการ จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก และผ่านพิธีการศุลกากร แบบมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง ค่าบริการถูก                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

     เวลาทั้วโลก        

อัตราแลกเปลี่ยน

 

 

ติดต่อ ท๊อป ซัคเซสส์

565 สุขุมวิท93 บางจาก

พระโขนง กรุงเทพฯ

  

E-mail 

top@topsuccess.co.th

 
 สถิติวันนี้ 413 คน
 สถิติเมื่อวาน 206 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
8827 คน
57031 คน
162413 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-07

      Englis 

        เว็บไซต์ท๊อปซัคเซสส์  เป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ มืออาชีพ ที่ขึ้นทะเบียน CUSTOMS CLEARANCE กับ ศุลกากรแล้ว เปิดดำเนินกิจการมากกว่า 18 ปี โดยให้บริการที่มีความทันสมัยเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ใน ราคาที่ยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่ง ทางเรือ ทางอากาศ ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในด้าน LOGISTICS ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพทุกอย่าง ให้ดียิ่งขึ้น  

        และเรายังบริการด้าน ให้คำปริกษาวางแผนระบบ คลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน ราคาประหยัด 

ภาพขนาดใหญ่

              

   เรื่องสำคัญ-ประกาศ-ข้อมูล-ความรู้ ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรจะต้องรู้

   ตรวจสอบเลขประจำตัว 13 หลักขึ้นทะเบียนกับศุลกากร

 เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาติ พ.ศ.2550

  ตรวจสอบพิกัดศุลกากรต่างประเทศเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากFORM C/O ต่างๆ

  คู่มือนำเข้าวัตุอันตราย 

  ขตปลอดอากร FZ

  การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากร PAPERLESS

  หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรเขตการค้าเสรีอาเซียน

  เรื่องความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย

  อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร

  ตรวจสอบชื่อเรือ-เครื่องบิน/วันเข้า-ออก 

    ค้นหาพิกัดและอัตราอากรขาเข้าของกรมศุลกากร

  สายด่วนตรวจสอบวัตถุอันตราย

  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์

  สินค้าที่มีมาตรการ นำเข้า-ส่งออก (ของกระทรวงพาณิชย์)

  กฎถิ่นกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ

  เรื่องวิธีการกำหนดราคาศุลกากร

  เรื่องเพิ่มราคาค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า 

  การกำหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัยค่าขนส่งของค่าขนของลงค่าขนของขึ้นและค่าจัดการอื่น ๆ 

  เรื่องมาตรฐานในการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

  เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาออกหรือข้อมูลใบกำกับการขนย้าย

  ขั้นตอนในการขออนุญาตกับ อย.

  ฐานข้อมูลมาตรการนำเข้า-ส่งออกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

  รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ขอความร่วมมือกับศุลกากรตรวจสอบก่อนปล่อย  

  การขออนุญาต กับ สมอ.

  รวมประกาศกรมศุลกากร

  คู่มือผู้ประกอบการขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ เครื่อนย้าย โรงพักสัตว์(ภายในประเทศ) 

  ระบบการติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร

  ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเหนิดสินค้า (CO) โดยสภาอุตสาหกรรม

  ระเบียบการนำเข้าเครื่องสำอางสำเร็จรูปของคณะกรรมการอาหารและยา

  ความรู้เบื่องต้น กฎระเบียบขั้นตอนการส่งออก

  คู่มือติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อนำเข้า-ส่งออก

  ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกข้าว

  การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์

  ระเบียบกรมป้าไม้ การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ เพื่อส่งออก

  สินค้าที่ห้ามนำเข้าหรือต้องขออนุญาติ

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับฉลากอาการและการนำเข้า

  การขอนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว

  นำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ไช้บรรจุอาหาร

  ระบบการออกใบรับรองแหล่งผลิตอาหารปลอดโรค 

   สำนักเลขาธิการอาเซียน

  ข่าวประชาสำพันธ์กรมส่งเสริมการส่งออก

   ของต้องห้ามต้องกำกัด

  บริการข้อมูล มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กระทรวงพานิชย์

  วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย ตามมาตรา 36

Copyright (c) 2009 by topsuccess.co.,ltd