เราคือ ตัวแทนของท่าน ช่วยประสานงานกับด่านศุลกากรต่างๆ และมีชิปปิ้งประจำด่านนั้นๆ (โดยเฉพาะ ด่านอมตะซิตี้ ระยอง เรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ด่าน เพราะ โรงงานส่วนใหญ่ที่นี้ใช้บริการของเราเป็นประจำ )ให้บริการ จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก และผ่านพิธีการศุลกากร แบบมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง ค่าบริการถูก                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


 

อัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร
 

         ศุลกากร  

 ศูนย์บริการศุลกากร

  ค้นหาพิกัดศุลกากร

    E-TRACKING

ติดต่อ ท๊อป ซัคเซสส์

565 สุขุมวิท93 บางจาก

พระโขนง กรุงเทพฯ

  

E-mail 

topsuccess1995@hotmail.com

 
 สถิติวันนี้ 111 คน
 สถิติเมื่อวาน 93 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2749 คน
28301 คน
480464 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-07

      Englis 

             เว็บไซต์ท๊อปซัคเซสส์  เป็นผู้ประกอบการตัวแทนนำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ มืออาชีพ ที่ขึ้นทะเบียน CUSTOMS CLEARANCE กับ ศุลกากรแล้ว เปิดดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี โดยให้บริการที่มีความทันสมัยเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ใน ราคาที่ยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่ง ทางเรือ ทางอากาศ ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในด้าน LOGISTICS ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพทุกอย่าง ให้ดียิ่งขึ้น  

        และเรายังบริการด้าน ให้คำปริกษาวางแผนระบบ คลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน ราคาประหยัด 


                                                          ภาพขนาดใหญ่

    เรื่องสำคัญ-ประกาศ-ข้อมูล-ความรู้ ที่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกควรจะต้องรู้  

     

อย. ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 สินค้าที่มีมาตรการ  นำเข้า-ส่งออก 

   ค้นหาพิกัด

      ตรวจสอบเลขประจำตัว 13 หลักกรมสรรพากร

 สินค้าที่ต้องปกป้องและตอบโต้ทางการค้า

 ตรวจสอบพิกัดศุลกากรต่างประเทศเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากFORM C/O ต่างๆ

 คู่มือนำเข้าวัตุอันตราย  

   สำนักความคุมวัตถุอันตราย 

 ขตปลอดอากร FZ

 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากร PAPERLESS

เรื่องความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินของกรมศุลกากร

 ตรวจสอบชื่อเรือ-เครื่องบิน/วันเข้า-ออก 

 สายด่วนตรวจสอบวัตถุอันตราย

 ระบบการแจ้งข้อเท็จจริงของวัตถุอันตราย

 สินค้าที่มีมาตรการ นำเข้า-ส่งออก (ของกระทรวงพาณิชย์)

 กฎถิ่นกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ

 เรื่องวิธีการกำหนดราคาศุลกากร

 เรื่องเพิ่มราคาค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า 

การกำหนดมูลค่าของรายการค่าประกันภัยค่าขนส่งของค่าขนของลงค่าขนของขึ้น

เรื่องมาตรฐานในการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางค์ 

 ฐานข้อมูลมาตรการนำเข้า-ส่งออกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ขอความร่วมมือกับศุลกากรตรวจสอบก่อนปล่อย  

 การขออนุญาต กับ สมอ.

 รวมประกาศกรมศุลกากร

     ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเหนิดสินค้า (CO) โดยสภาอุตสาหกรรม

 ประกาศกรมสรรพสามิตร

 ระบบ E-SUBMISSION การนำเข้าเครื่องสำอางค์

 ความรู้เบื่องต้น กฎระเบียบขั้นตอนการส่งออก

 คู่มือติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อนำเข้า-ส่งออก

 ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกข้าว

 การนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์

 ระเบียบกรมป้าไม้ การออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ เพื่อส่งออก

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับฉลากอาการและการนำเข้า

 การขอนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว

 นำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ไช้บรรจุอาหาร

 ระบบการออกใบรับรองแหล่งผลิตอาหารปลอดโรค 

  สำนักเลขาธิการอาเซียน

ข่าวประชาสำพันธ์กรมส่งเสริมการส่งออก

  ของต้องห้ามต้องกำกัด

 บริการข้อมูล มาตรการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กระทรวงพานิชย์

 วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย ตามมาตรา 36

ตรวจสอบรับมัดจำตู้ CMA & CNC

Copyright (c) 2009 by topsuccess.co.,ltd